Φώτης Κουρμούσης

Φώτης Κουρμούσης

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ο Φώτης Κουρμούσης είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, από τον Απρίλιο 2022.

Από το 2019 είναι ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ), Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (equifund) και Μέλος της Επενδυτικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με εστίαση στην προώθηση χρηματοδοτικών προϊόντων.

Αποτελεί μόνιμο διδακτικό προσωπικό (ΕΔΙΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Το 2016, ίδρυσε την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ως μια αυτόνομη δημόσια υπηρεσία υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και διατέλεσε για 5,5 έτη ως Ειδικός Γραμματέας, με αρμοδιότητα το σχεδιασμό και υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων (με εστίαση στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων), καθώς και προγραμμάτων Κρατικής επιδότησης δανείων (1ης κατοικίας, μικρομεσαίων επιχειρήσεων). Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο παρακολουθεί τις νέες χρηματοδοτήσεις στην οικονομία, με εστίαση στην πιστωτική επέκταση, από το 2020.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Ειδικός Σύμβουλος αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999-2002) και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (2004-2010), με εστίαση στην ενσωμάτωση κριτηρίων περιβάλλοντος και κοινωνίας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών (UNEP FI).

Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στα Υπουργεία:

  • Οικονομικών για θέματα Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, καθώς και Πληροφοριακών Συστημάτων (2012-2015)
  • Οικονομίας – Ανάπτυξης για θέματα Επενδύσεων και Εξαγωγών (2011-2012)
  • Περιβάλλοντος – Ενέργειας – Κλιματικής Αλλαγής (2009-2011) για θέματα πράσινης ανάπτυξης
  • Γεωργίας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική / Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. (2003).

 

Στον ιδιωτικό τομέα εργάστηκε:

  • ως εμπειρογνώμονας, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε μεγάλους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, βιομηχανιών, ναυτιλιακών)
  • ως σύμβουλος, υποστηρίζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εκσυγχρονιστούν και να προβούν σε επενδύσεις και εξαγωγές, αξιοποιώντας τα κονδύλια επιδοτήσεων της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ)
  • ως επιθεωρητής Συστημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, βάσει διεθνών προτύπων (ISO ποιότητας, κινδύνων, περιβάλλοντος, υγεία – ασφάλεια κλπ), για λογαριασμό ανεξάρτητων Φορέων Πιστοποίησης (TUV, DNV).

 

Μεταπτυχιακές σπουδές σε Διακυβέρνηση Τραπεζών και Στρατηγική – Ηγεσία στο Oxford SAID Business School, στην Εταιρική Διακυβέρνηση στο INSEAD Business School, καθώς και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ALBA Graduate Business School – The American College of Greece. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα μηχανικής από το ΕΜΠ. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα επιστημονικά άρθρα σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια. Σπούδασε Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Έχει έναν υιό 8 ετών.