Νικόλας Κανελλόπουλος

Νικόλας Κανελλόπουλος

Δικηγόρος, Πρόεδρος του "Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη" και Εκτελεστικός Διευθυντής του "Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία" του "Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου" (EPLO)

Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής. Είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Νικόλας Κανελλόπουλος - Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» (NKLAW FIRM).

Είναι Πρόεδρος του “Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη” και Εκτελεστικός Διευθυντής του “Ινστιτούτου για την Προστασία της Ιδιωτικής ζωής, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία”, τα οποία έχουν αμφότερα συσταθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου» (EPLO). Είναι επίσης Γενικός Γραμματέας του “Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών” (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.).

Είναι μέλος της Επιτροπής Διαιτητών του “International Centre for Settlement of Investment Disputes” (ICSID) της Παγκόσμιας Τράπεζας και Διαπιστευμένος Διαιτητής – Διαμεσολαβητής του “Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών” του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Επίσης, είναι Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας.

Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ιούλιος 2011 – Φεβρουάριος 2015) και Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) (Δεκέμβριος 2009 - Ιούλιος 2011).

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ η Δικηγορική εταιρεία είναι μέλος του διεθνούς δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών «INTERNATIONAL JURISTS».