Νίκος Βέττας

Νίκος Βέττας

Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών