Μιχάλης Πικραμένος

Μιχάλης Πικραμένος

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας και Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο Μιχαήλ Ν. Πικραμένος είναι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος του Β’ Τμήματος) και Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γενικός Διευθυντής στην Εθνική Σχολή Δικαστών (2013-2016). Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Εκπρόσωπος της Ελλάδος: α) στην Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ) (2011-2018), β) στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN) (2013-2016), γ) στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Συνέλευσης Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (2011-),δ) στο Δίκτυο Ανωτάτων Δικαστηρίων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2017-2018). Έχει συγγράψει μελέτες και άρθρα διοικητικού δικαίου, συνταγματικού δικαίου και ιστορίας των συνταγματικών και διοικητικών θεσμών.