Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Επίτιμος Πρόεδρος ΣτΕ

Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πρόεδρος των επιστημονικών σωματείων «Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας» (Ε.Ε.ΔΙ.ΠΟ.Χ.) και «Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών» (Ε.ΜΕ.ΔΙ.ΤΕ.ΚΑ.).

Πρόεδρος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη χωροταξία και την πολεοδομία, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Πρόεδρος Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Πρόεδρος του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ).

Επίτιμος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Επιστημονικός υπεύθυνος της ηλεκτρονικής νομικής επιθεώρησης «Νόμος και Φύση»,

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και είναι συγγραφέας μεγάλου αριθμού δημοσιεύσεων με αντικείμενο κυρίως τη δικαιοσύνη, το περιβάλλον και τη χωροταξία, καθώς και την προστασία προσωπικών δεδομένων.