Κωνσταντίνος Κουσούλης

Κωνσταντίνος Κουσούλης

Σύμβουλος Επικρατείας

Ο κ. Κωνσταντίνος Κουσούλης είναι δικαστής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σύμβουλος Επικρατείας) και Διευθυντής του Νομικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή του  Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (European Commission for the Efficiency of Justice, CEPEJ).

Είναι επίσης πρόεδρος της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αντικείμενο την εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence).