Κλειώ Σγουροπούλου

Κλειώ Σγουροπούλου

Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης», Μέλος ΔΣ ΕΔΥΤΕ