Ελευθέριος Χελιουδάκης

Ελευθέριος Χελιουδάκης

Συνιδρυτής & Γραμματέας της Homo Digitalis

Ο Λευτέρης Χελιουδάκης είναι συνιδρυτής και Γραμματέας της Homo Digitalis παρέχοντας εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Είναι δικηγόρος με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη νομική επιστήμη και στην επιστήμη των Η/Υ, ενώ εργάζεται στην AWO ως Senior Associate. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί για ακαδημαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εταιρίες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα Ανώτατο Δικαστήριο. Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακούς τίτλους στο Δίκαιο & τις Νέες Τεχνολογίες από το Tilburg University (LLM) και στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες από τη Σχολή Η/Υ του KU Leuven (ΜSc). Τέλος, διαθέτει πιστοποιήσεις CIPP/E, CIPT, CIPM και FIP από την ΙAPP.