Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Διευθυντής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ

Ο Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης είναι Ερευνητής Α’ Βαθμίδας και Διευθυντής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου Γνώσης, Πολυμέσων και Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1996 και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα το 2001.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη/μηχανική μάθηση για ανάλυση πολυμέσων, πολυμεσικές οντολογίες και συλλογιστική, ανάλυση κοινωνικών δικτύων και δεδομένων μεγάλης κλίμακας, εφαρμογές για υγεία, πολιτισμό, μέσα επικοινωνίας/δημοσιογραφία, περιβάλλον και ασφάλεια. Η ενασχόλησή του με αυτά τα ερευνητικά ζητήματα έχει οδηγήσει στη συμμετοχή του στη συγγραφή 178 εργασιών σε διεθνή περιοδικά, 560 σε συνέδρια, 59 κεφαλαίων βιβλίων και 8 πατεντών. Είναι συντονιστής του Έργου AI4MEDIA: A European Excellence Centre for Media, Society and Democracy για την προώθηση της έρευνας, των τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης με έμφαση στην αντιμετώπιση διακρίσεων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι υπεύθυνος οργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων και θερινών σχολείων και είναι associate editor και κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και εκλεγμένο μέλος του IEEE Image, Video and Multidimensional Signal Processing - Technical Committee (IVMSP - TC). Είναι Senior IEEE και ACM member και μέλος του ΤΕΕ.