Δημήτρης Παπαστεργίου

Δημήτρης Παπαστεργίου

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης