Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου

Professor - Faculty of Law and Criminology, Vrije Universiteit Brussel

Ο Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου είναι Καθηγητής Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Τμήμα Νομικής και Εγκληματολογίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (VUB, Vrije Universiteit Brussel), με ειδίκευση επίσης στην Κυβερνοασφάλεια, την Προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας καθώς και τη (νομοθετική) ρύθμιση της τεχνολογίας. Από το 2018 ίδρυσε και διευθύνει το εργαστήριο Cyber and Data Security Lab (CDSL). Κατά το διάστημα 2016 – 2021 υπηρέτησε ως (αναπληρωματικό) μέλος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ κατά το 2006-2008 και το 2013-2016 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.