Αθανάσιος Κυριαζής

Αθανάσιος Κυριαζής

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης