Άννα Διαμαντοπούλου

Άννα Διαμαντοπούλου

Πρόεδρος, ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη